dissabte, 27 d’octubre de 2012

Mapa conceptual


Cmap tools és un programa que ens permet elaborar mapes conceptuals. Permet navegar per altres mapes conceptuals i es caracteritza per la facilitat i senzillesa a l’hora d’utilitzar-lo.
 Cmap Tools està disponible en català. Podem utilitzar-lo des de l’enllaç d’internet o bé, descarregar-lo com a PDF.

Un mapa conceptual és una tècnica usada per a la representació gràfica del coneixement. És una xarxa dels conceptes amb els enllaços entre ells. És molt útil per la memoria visual a l'hora d'entendre i estudiar.
Un exemple de mapa conceptual creat amb Cmap Tools sobre els conceptes treballats a l'assignatura de GITIC.


divendres, 26 d’octubre de 2012

Som audiència

Competència lingüística i audiovisual

En la publicació anterior, vaig fer un tast sobre la competència comunicativa, ara ens endinsarem en el tema.

Guillermo Orozco Gómez

A l'aula hem pogut veure una entrevista feta a Guillermo Orozco on parla, entre d'altres coses, de l'educació dels mitjans. 

Idees principals:

- Per tal d'educar positivament en mitjans de comunicació, cal un treball conjunt entre la família i l'escola. 
- El que es veu, (TV) no és la realitat, és una representació de la realitat. 
- S'ha d'exigir a tota l'audiència, una responsabilitat d'educació en competència comunicativa lingüística i audiovisual.

El visionat de la seva entrevista, i la petita activitat de prendre apunts sobre el que ens explicava, serveix per adonar-nos de l'efectivitat dels nostres apunts i del nostre metode que capta les idees importants.

dijous, 25 d’octubre de 2012

Presentació amb Prezi


La presentació ha de donar suport al que estem explicant, per tant no ha de reflectir completament l’explicació oral. Una sèrie de recursos tècnics que podem utilitzar per tal de fer més amena la presentació, són per exemple enllaços, vídeos, imatges, esquemes... i l’explicació acabarà de donar sentit al suport de presentació.

Prezi és un programa de presentacions per explorar i compartir idees sobre un llenç virtual basada en la informàtica en núvol. És una eina de presentació i d'intercanvi d'idees, ja sigui de forma lliure o be estructurada. El text, les imatges, els vídeos i altres mitjans de presentació es col·loquen sobre el llenç, i es poden agrupar en marcs.


Com fer una truita de patates?


diumenge, 21 d’octubre de 2012

D'un subjecte a un altre

La comunicació

La comunicació consisteix bàsicament en transmetre uns conceptes d’una persona a una altra. Parlem de bon comunicador si els conceptes son ven captats pel receptor o simplement si el receptor hi posa intenció i interès.En la comunicació podem distingir entre els sistemes primaris i els sistemes secundaris. Els sistemes primaris ens serveixen per a l’intercanvi comunicatiu i el secundari requereix més capacitat i elaboració cultural tan del parlant com de l’oient. La competència comunicativa, és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d’una persona que abraça el coneixement i l’habilitat de la llengua. Adquirim aquests coneixements a partir d’experiències socials, motivacions, necessitat...


Per tant, crec que les caracterísiques d'un bon comunicador varien segons el públic a qui va dirigit. No actuen de la mateixa manera la Belen Esteban que en Jordi Basté i tots dos capten la antenció del receptor. Normalment definim al bon comunicador com aquell que parla i vocalitza correctament, argumenta les crítiques i les opinions personals, utilitza el llenguatge precís, és coherent, ordenat en el seu discurs...

A continuació us deixo dos exemples de bon comunicador que hem parlat a classe:
Publicació Digital

En grups, hem elegit algú amb l'interés de saber si es tracta o no d'un bon comunicador. Primer de tot hem visionat totes les seves entrevistes i informat sobre tota la seva carrera professional, tan actualment com en uns anys enrere. 

El comunicador que em elegit, ha sigut Òscar Dalmau. Per tal de coneixer tot el possible d'ell, l'hem seguit al twitter, hem mirat entrevistes per esvrinar la seva personalitat i a l'hora el seu paper dins de la pantalla. 


Aquest seguiment ens ha servit per interioritzar els conceptes d'un bon comunicador, saber interpretar el llenguatge dels mitjans, atendre a tot tipus de comentari i gesticulació per treure-li suc de les característiques.... 

La competència comunicativa


Parlem de la capacitat d'usar correctament la llengua per expressar i entendre missatges quan ens referim a la competència comunicativa. Aquest terme va ser creat per Dell Hymes i englobava les quatre destreses tradicionals: llegir, parlar, escirure i escoltar.

Com som incompetents a l'hora de comunicar-nos? 
 • Competència lingüística 
 • Competència sociolingüística
 • Competència discursiva
 • Competència estratègica (efectivitat de la comunicació)
 • Competència sociocultural
 • Competència de aprenentatge
 • Competència cognitiva
 • Competència afectiva
 • Competència comportamental
No hi ha competència comunicativa, si falla un dels nou coponents anteriors. Les 4 habilitats lingüístiques 


Per tal de comunicar-nos, tenim presents 4 habilitats lingüístiques de la llengua:
 1.  Llegir                    3. Parlar
 2. Escriure                4. Escoltar
1. Llegint, comprenem un text escrit. Construint el significat del text, aconseguir l'objectiu (aprendre, entreteniment...), formar la interacció entre els coneixements propis i el desconegut, 
2.  Escriure, ens serveix per produir amb significat a un text. Tenint en compte els aspectes formals, lingüístics i discursius.
3. Parlar és expressar els nostres pensaments amb claredat i de forma coherent.
4. Escoltar és comprendre el missatge a partir d’un procés cognitiu que ens permet construir el significat i interpretar el discurs.

No hi ha cap altra manera de comunicar-nos eficientment fora de les 4 habilitats i el domini de la llengua. Encara que no em d'oblidar el llenguatge de signes.

Poques escoles ofereixen un projecte bilingüe que afegeix la llengua de signes. L'escola TRES PINS promou la convivència i l'ensenyament d'aquestes dues llengues, la llengua de signes i la llengua oral catalana, valorades i usades regularment per tota la comunitat escolar.


dissabte, 20 d’octubre de 2012

Twitter: tu, tothom


El twitter és una aplicació en la web molt actual (2006) que permet als seus usuaris escriure tweet (petits missatges de text) que poden ser llegits per qualsevol que tingui accés a la pàgina. mostrar als altres usuaris els teus missatges, al mateix temps que tu pots observar els seus. Així doncs el twitter és un mitja de comunicació que permet ser mestres i alumnes a la vegada.
Per tal de publicar un tweet l’únic que s’ha de fer es escriure el missatge en el quadre indicat. Si aquest missatge va dirigit a una persona en concret afegirem “@” i el seu nom d’usuari.
Twitter té un llenguatge específic a l’hora de parlar dels moviments en la xarxa i a la vegada, a més a més, el servidor els ha traduït aquest llenguatge oficialment al català. Cada usuari té una llista de followers (seguidors) i de following (seguint) que permet que apareguin tots els tweets de tota la gent que vols sense que faci falta anar a la seva pàgina del usuari.
El twubs és una pàgina web que crea grups de gent amb els mateixos interessos mitjançant etiquetes “#” i hashtags. A la vegada el que s’hi escriu és pot veure també al mateix twitter.

dimarts, 9 d’octubre de 2012

Google Drive

Google Drive és un servei d'emmagatzematge d'arxius en línia. Va ser introduït per Google el 24 d'abril de 2012. Cada usuari té 5 GiB d'espai gratuïts per emmagatzemar els seus arxius, ampliables mitjançant pagament. Aquest espai també es conegut com núvol.

Google Drive et permet crear documents, formularis, presentacions... i pots treballar des de dos ordinadors diferents a la vegada. Es una gran característica per realitzar documents i treballs de manera conjunta i grupal.

El formulari sobre les xarxes socials ens permet resumir els seus resultats en gràfics: