dimarts, 20 de novembre de 2012

Al escriure...

Les propietats del text

Són les qualitats que té un escrit al actuar eficaçment com a missatge d'una situació comunicativa. Si no es compleixen unes característiques estariam parlant d'un no-text. 

El codi oral i el codi escritCassany,D. (1987). Descriure escriure
Barcelona: Ed. Empúries

Les diferències entre un codi i l'altre s'agrupen en dos grups: les característiques contextuals i les textuals. A classe les em treballat i estructurat de la seguent manera:


1. Diferències contextuals
  • Canal auditiu o visual.
  • El receptor percep successivament o simultàniament.
  • Comunicació espontània o elaborada.
  • Comunicació inmediata o diferida.
  • Comunicació efímera o duradora.
  • Us de codis no-verbals o molt poc us.
  • Hi  ha interacció entre l'emisó i el receptor o no n'hi ha.
  • Molta importància del context extralingüístico no hi afecta.


2. Diferències textuals

El procés de composició escrita


A l'hora d'escriure un text, hem de tenir en compte els seguents passos:

1. Planificació

Que vull escriure?, com ho faig?, quina és la distribució?, quin és l'objectiu?...

La resposta a aquestes preguntes, pot ajudar a l'hora de definir les idees que volem transmetre al elavorar una composició escrita.
El que més ens pot servir és fer una llista o un esbos d'una pluja d'idees.


2. Redacció


Despres de tenir una bona planificació, l'escriptor pot començar a transformar les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector.


3. Revisió

Despres de la redacció, l'escriptor rellegeix el text per millorar-lo. Es valoraran dos processos: l'avaluació (el coningut, la coherència, la cohesió, la claredat, l'expressió...) i la revisió (l'estil, l'ortografia...)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada