dijous, 22 de novembre de 2012

Eines utils

Windows Movie Maker permet crear presentacions i vídeos complementats amb efectes, títols, mùsica, transicions... 
És important el fet què les eines són fàcils d'usar i efectives. Recortes és una eina molt pràctica que està a l'abast de tothom i permet retallar fragments de la pantalla principal.


dimarts, 20 de novembre de 2012

Al escriure...

Les propietats del text

Són les qualitats que té un escrit al actuar eficaçment com a missatge d'una situació comunicativa. Si no es compleixen unes característiques estariam parlant d'un no-text. 

El codi oral i el codi escritCassany,D. (1987). Descriure escriure
Barcelona: Ed. Empúries

Les diferències entre un codi i l'altre s'agrupen en dos grups: les característiques contextuals i les textuals. A classe les em treballat i estructurat de la seguent manera:


1. Diferències contextuals
  • Canal auditiu o visual.
  • El receptor percep successivament o simultàniament.
  • Comunicació espontània o elaborada.
  • Comunicació inmediata o diferida.
  • Comunicació efímera o duradora.
  • Us de codis no-verbals o molt poc us.
  • Hi  ha interacció entre l'emisó i el receptor o no n'hi ha.
  • Molta importància del context extralingüístico no hi afecta.


2. Diferències textuals

El procés de composició escrita


A l'hora d'escriure un text, hem de tenir en compte els seguents passos:

1. Planificació

Que vull escriure?, com ho faig?, quina és la distribució?, quin és l'objectiu?...

La resposta a aquestes preguntes, pot ajudar a l'hora de definir les idees que volem transmetre al elavorar una composició escrita.
El que més ens pot servir és fer una llista o un esbos d'una pluja d'idees.


2. Redacció


Despres de tenir una bona planificació, l'escriptor pot començar a transformar les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector.


3. Revisió

Despres de la redacció, l'escriptor rellegeix el text per millorar-lo. Es valoraran dos processos: l'avaluació (el coningut, la coherència, la cohesió, la claredat, l'expressió...) i la revisió (l'estil, l'ortografia...)


dijous, 1 de novembre de 2012

Marcadors socials

Es tracta d'una tecnologia senzilla i popular d'arxivar, organitzar, guardar i compartir les adrçes d'internet .


Es pot accedir desde qualsevol lloc, pots determinar si els enllaços són públics o privats, utilitzar etiquetes, crear grups i xarxes concretes... 


Marcadors socials per a compartir recursos d'aprenentatge
Mercè Vazquez Garcia

En qualsevol procés d'aprenentatge s'emmagatzemen infinitat de recursos de referència que convé gestionar adequadament. I si hi afegim el fet que aquests recursos els volem compartir amb altres aprenents amb l'objectiu de construir una xarxa de coneixement de base, aleshores convé incorporar en la nostra rutina de consulta i emmagatzematge bibliogràfic els marcadors socials, eines en línea que permeten emmagatzemar, classificar, comentar i compartir informació d'una manera senzilla i afectiva.
 Visita les meves adreçes de publicaicó digital! (Òscar Dalmau)