diumenge, 21 d’octubre de 2012

D'un subjecte a un altre

La comunicació

La comunicació consisteix bàsicament en transmetre uns conceptes d’una persona a una altra. Parlem de bon comunicador si els conceptes son ven captats pel receptor o simplement si el receptor hi posa intenció i interès.En la comunicació podem distingir entre els sistemes primaris i els sistemes secundaris. Els sistemes primaris ens serveixen per a l’intercanvi comunicatiu i el secundari requereix més capacitat i elaboració cultural tan del parlant com de l’oient. La competència comunicativa, és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d’una persona que abraça el coneixement i l’habilitat de la llengua. Adquirim aquests coneixements a partir d’experiències socials, motivacions, necessitat...


Per tant, crec que les caracterísiques d'un bon comunicador varien segons el públic a qui va dirigit. No actuen de la mateixa manera la Belen Esteban que en Jordi Basté i tots dos capten la antenció del receptor. Normalment definim al bon comunicador com aquell que parla i vocalitza correctament, argumenta les crítiques i les opinions personals, utilitza el llenguatge precís, és coherent, ordenat en el seu discurs...

A continuació us deixo dos exemples de bon comunicador que hem parlat a classe:
Publicació Digital

En grups, hem elegit algú amb l'interés de saber si es tracta o no d'un bon comunicador. Primer de tot hem visionat totes les seves entrevistes i informat sobre tota la seva carrera professional, tan actualment com en uns anys enrere. 

El comunicador que em elegit, ha sigut Òscar Dalmau. Per tal de coneixer tot el possible d'ell, l'hem seguit al twitter, hem mirat entrevistes per esvrinar la seva personalitat i a l'hora el seu paper dins de la pantalla. 


Aquest seguiment ens ha servit per interioritzar els conceptes d'un bon comunicador, saber interpretar el llenguatge dels mitjans, atendre a tot tipus de comentari i gesticulació per treure-li suc de les característiques.... 

La competència comunicativa


Parlem de la capacitat d'usar correctament la llengua per expressar i entendre missatges quan ens referim a la competència comunicativa. Aquest terme va ser creat per Dell Hymes i englobava les quatre destreses tradicionals: llegir, parlar, escirure i escoltar.

Com som incompetents a l'hora de comunicar-nos? 
 • Competència lingüística 
 • Competència sociolingüística
 • Competència discursiva
 • Competència estratègica (efectivitat de la comunicació)
 • Competència sociocultural
 • Competència de aprenentatge
 • Competència cognitiva
 • Competència afectiva
 • Competència comportamental
No hi ha competència comunicativa, si falla un dels nou coponents anteriors. Les 4 habilitats lingüístiques 


Per tal de comunicar-nos, tenim presents 4 habilitats lingüístiques de la llengua:
 1.  Llegir                    3. Parlar
 2. Escriure                4. Escoltar
1. Llegint, comprenem un text escrit. Construint el significat del text, aconseguir l'objectiu (aprendre, entreteniment...), formar la interacció entre els coneixements propis i el desconegut, 
2.  Escriure, ens serveix per produir amb significat a un text. Tenint en compte els aspectes formals, lingüístics i discursius.
3. Parlar és expressar els nostres pensaments amb claredat i de forma coherent.
4. Escoltar és comprendre el missatge a partir d’un procés cognitiu que ens permet construir el significat i interpretar el discurs.

No hi ha cap altra manera de comunicar-nos eficientment fora de les 4 habilitats i el domini de la llengua. Encara que no em d'oblidar el llenguatge de signes.

Poques escoles ofereixen un projecte bilingüe que afegeix la llengua de signes. L'escola TRES PINS promou la convivència i l'ensenyament d'aquestes dues llengues, la llengua de signes i la llengua oral catalana, valorades i usades regularment per tota la comunitat escolar.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada